Կանոնադրություն

Առաքելություն
Screen-Shot-2012-10-02-at-3.37
 

Սիվիլիթաս հիմնադրամը կոչված է աջակցելու Հայաստանի պետականության ամրապնդմանը և ժողովրդի բարօրությանն ուղղված ջանքերին: Սիվիլիթաս հիմնադրամը նպաստում է Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների ու պարտականությունների լիարժեք դրսևորմանը` խթանելով նորարար գաղափարներ և նախաձեռնություններ, ինչպես նաև ստեղծելով դրանք կյանքի կոչող մեխանիզմներ ու հաստատություններ, կամ` աջակցելով գործողներին:

Առաջնորդվելով լատինական «սիվիլիթաս» գաղափարով, որ նշանակում է «քաղաքացու պատասխանատվությունը հասարակության առաջ», Հիմնադրամը խրախուսում է յուրաքանչյուր անհատի սեփական ներուժը լիարժեք կիրառելու իրավունքը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր քաղաքացու պատասխանատվությունը` ունենալու իր ուրույն ներդրումը գործուն և բարգավաճ ժողովրդավարության կայացման գործում:

Սիվիլիթաս հիմնադրամը նպաստում է հասարակության կողմից միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումների լայն ընկալմանը և աջակցում է Կովկասում ու դրա սահմաններից դուրս խաղաղության ու անվտանգության ապահովմանը` առաջնորդվելով մշակութային, կրթական և քաղաքական երկխոսության հետևողական, բաց և անաչառ քննարկման սկզբունքներով: Սիվիլիթաս հիմնադրամն ընդգծում է Հայաստանի դերն ու հնարավոր ուղիները համաշխարհային և տարածաշրջանային գործընթացներում, անդրադառնում է դրանց հնարավոր ներգործությանը Հայաստանի և տարածաշրջանի վրա:

Հիմնադրամը ներգրավում և խրախուսում է քաղաքացիներին` նպաստելով ժողովրդավարության խորացման, կայուն ու արդար զարգացման ուղղությամբ արդեն իսկ ձեռնարկված աշխատանքների կատարելագործմանը:

Սիվիլիթաս հիմնադրամը համախմբում է ներքին, համահայկական և միջազգային միջոցները` Հայաստանում նշանակալի ծրագրերի իրականացման գործընթացին նպաստելու համար:

 

 
ՍԻՎԻԼԻԹԱՍԻ ՆԵՐՍՈՒՄ
Մտորելու փաստեր

Հայաստանում թատրոնների ներկայացումների քանակը (1) և հաճախումներ թատրոններ (2)

(1) (2)
2008 2,364 409,500
2009 2,443 367,800
2010 2,331 394,800
2011 2,707 458,900

Կարծիքներ, աղբյուրներ

Հրատարակություններ
Screen_shot_2011-12-31_at_3.22.34_PM
Մեր ծրագրերը
Հարևանները միմյանց մասին` հոդվածներ մամուլից
Ծրագրի նպատակն է հայ և թուրք հասարակությունների միջև երկխոսության և բանավեճի խթանումը, հարևաննների միջև բազմաթիվ խնդիրների, մտահոգությունների, սահմանափակումների և հնարավորություների շուրջ, հայկական և թուրքական մամուլից այս թեմաներին առնչվող հրապարակումների թարգմանությունների միջոցով:
Ծրագրի նպատակն է հայ և թուրք հասարակությունների միջև երկխոսության և բանավեճի խթանումը, հարևաննների միջև բազմաթիվ խնդիրների, մտահոգությունների, սահմանափակումների և հնարավորություների շուրջ, հայկական և թուրքական մամուլից այս թեմաներին առնչվող հրապարակումների թարգմանությունների միջոցով:
Հանրային հարցումներ
Նորվեգիայի և Գերմանիայի կառավարությունների աջակցությամբ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամը մի քանի ամիս առաջ սկսեց հանրային հարցումներ անցկացնել Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Հարցումների արդյունքները պարբերաբար հասանելի են լինելու զանգվածային լրատվամիջոցների համար՝ ակնկալիքով, որ դրանք նաև հանրային քննարկումների տեղիք կտան։

ամբողջությամբ

Կիզակետ

 
Civil.am

Հետևեք Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության գործունեությանը civil.am կայքում: Գտեք նոր գործընկերներ, տեղեկացեք համագործակցության հնարավորությունների մասին: Աջակցեք ընթացիկ ծրագրերին և քաջալերեք նոր ծրագրերի ստեղծմանը:
 
Podcast
Սիվիլիթասի բլոգ
Կարդացե՛ք․ տեսակետներ, իրադարձություններ, կարծիքներ։ Այսօր` Ես բանակ չգնացի… Ես ապրում եմ…
Սիվիլիթասն ինտերնետում