Հայաստանում թատրոնների ներկայացումների քանակը (1) և հաճախումներ թատրոններ (2)

(1) (2)
2008 2,364 409,500
2009 2,443 367,800
2010 2,331 394,800
2011 2,707 458,900

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ սպասում է՝ իր կյանքն ավելի վատ կլինի հինգ տարի անց - 2011

Հայաստան 22%
Ադրբեջան 11%
Վրաստան 6%
Թուրքիա 16%
Ֆրանսիա 17%
Կանադա 12%

ամբողջությամբ

 

Միջազգային զբոսաշրջային տվյալներ. զբոսաշրջիկներ, մլն (1) և զբոսաշրջությունից եկամուտ մեկ զբոսաշրջիկի հաշվով, ԱՄՆ դոլար - 2011

(1) (2)
Հայաստան 0.8 587
Ադրբեջան 1.6 824
Վրաստան 2.8 332
Թուրքիա 29.3 785
Ֆրանսիա 79.5 677
ԱՄՆ 62.3 1,886

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ ապահով է զգում իր բնակավայրում երեկոյան քայլելիս - 2011

Կանայք Տղամարդիկ
Հայաստան 70% 80%
Ադրբեջան 68% 82%
Վրաստան 90% 93%
Ռուսաստան 32% 49%
Ֆրանսիա 51% 78%
ԱՄՆ 62% 89%

ամբողջությամբ

 

Մամուլի ազատության համաշխարհային դասակարգում 197 երկրի շրջանում - 2012

Հայաստան 149
Ադրբեջան 172
Վրաստան 112
Ռուսաստան 173
Թուրքիա 121
Իրան 192

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ բավարարված է իր բնակավայրում օդի որակով - 2011

Հայաստան 56%
Ադրբեջան 69%
Վրաստան 72%
Ռուսաստան 55%
Գերմանիա 91%
ԱՄՆ 82%

ամբողջությամբ

 

Հավաքված հարկերը և տուրքերը Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտներում

2002 87%
2005 86%
2008 79%
2011 74%

ամբողջությամբ

 

Երկրում ժողովրդավարության միավորը*

2007 2012
Հայաստան 5.21 5.39
Ադրբեջան 6.00 6.57
Վրաստան 4.68 4.82
Ռուսաստան 5.86 6.18
Սլովենիա 1.82 1.89
*1-ից (ժողովրդավարության առաջընթացի ամենաբարձր միավորից) մինչև 7 (ժողովրդավարության առաջընթացի ամենացածր միավորը)

ամբողջությամբ

 

Բնակչության կարծիքն այն մասին, թե ինչ արժեքներ պետք է ծնողները ձգտեն զարգացնել երեխաների մեջ - 2011

Աշխատասիրություն 45%
Իր կարծիքը ձևավորելու և արտահայտելու կարողություն 37%
Պատասխանատվության զգացում 14%
Հանդուրժողականություն և հարգանք այլոց նկատմամբ 3%
Երևակայություն 1%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ նշել է՝ հաշիվ ունի որևէ ֆինանսական կազմակերպությունում* - 2011

Հայաստան 17%
Ադրբեջան 15%
Վրաստան 33%
Ռուսաստան 48%
Շվեդիա 99%
ԱՄՆ 88%
*ֆինանսական կազմակերպություն համարվում է բանկը, վարկային միությունը, կոոպերատիվը, փոստային բաժանմունքը կամ միկրոֆինանսավորող հաստատությունը

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի արտահանումն ըստ ուղղությունների

2008 2011
ԱՄՆ և Հյուսիսային Ամերիկա 59% 58%
Եվրոպա 18% 26%
Ռուսաստան և ԱՊՀ 17% 6%
Այլ 6% 10%

ամբողջությամբ

 

Բանկային հաշիվների քանակը Հայաստանում, մլն

2008 1.07
2009 1.23
2010 1.36
2011 2.20

ամբողջությամբ

 

Հայաստանում աշխատանքի արտադրողականությունն ըստ ոլորտների*, մլն դրամ (1) և մասն ընդհանուր զբաղվածության մեջ (2)

(1) (2)
Գյուղատնտեսություն 1.3 39%
Առևտուր 4.1 9%
Մշակող արդյունաբերություն 4.9 6%
Շինարարություն 7.0 7%
Ֆինանսական միջնորդություն 10.2 1%
*մեկ աշխատողի հաշվով ավելացված արժեքը, ընթացիկ գներով

ամբողջությամբ

 

Ընտանեկան բռնության ենթարկվածներն ըստ սեռի և բռնության ենթարկողի, Հայաստան*

Տղամարդիկ Կանայք
Հայր 46% 12%
Մայր 8% 7%
Ժառանգ 18% 13%
Ամուսին/կին 0% 78%
Ամուսնու/կնոջ ծնողներ 0% 13%
*ԵԱՀԿ 2011 հետազոտություն

ամբողջությամբ

 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը Հայաստան, մլն ԱՄՆ դոլար

2007 670
2008 1 132
2009 906
2010 707
2011 813

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որի կարծիքով երկրում լրատվության ազատությունը սահմանափակ է* - 2011

Հայաստան 52%
Բելառուս 52%
Իրաք 48%
Գերմանիա 5%
Ֆինլանդիա 2%
* 133 երկրների շարքում

ամբողջությամբ

 

Կանանց տնտեսական հնարավորությունների դասակարգում 2012*

Հայաստան 64
Ադրբեջան 90
Վրաստան 59
Ռուսաստան 66
Թուրքիա 65
Իրան 117
* Օրենքների, կանոնակարգերի, փորձառությունների, սովորույթների և վերաբերմունքի աստիճանը, որ ցույց է տալիս կանանց հնարավորությունը` տղամարդկանց  հավասար ներգրավվել աշխատուժի մեջ. 128 երկրների շարքում

ամբողջությամբ

 

Կանանց ներգրավվածությունը բարձր ղեկավար պաշտոններում - 2012

Հայաստան 27%
Վրաստան 38%
Ռուսաստան 46%
Թուրքիա 31%
Ֆրանսիա 24%
ԱՄՆ 17%

ամբողջությամբ

 

Ֆեյսբուք օգտագործողների մասը (1), որից՝ 18-ից 34 տարեկան (2) - Հայաստան

(1) (2)
Հայաստան 8.7% 66%
Ադրբեջան 8.5% 77%
Վրաստան 16.5% 62%
Ռուսաստան 3.8% 63%
Ֆրանսիա 36.4% 51%
ԱՄՆ 50.2% 48%

ամբողջությամբ

 

Հայաստանցիների կարծիքը երկրում մարդու իրավուքների հանդեպ հարգանքի մասին - 2011

Հարգված են 20.8%
Հարգված չեն 79.2%

ամբողջությամբ

 

Ընտանիքների կարծիքն իրենց ներկա տնտեսական վիճակի մասին - Հայաստան, 2011

Ի վիճակի չենք անգամ ուտելիք գնել 40.8%
Ի վիճակի ենք գնել այն, ինչ ցանկանում ենք 0.2%

ամբողջությամբ

 

Ֆինանսական կազմակերպություններ (1), այդ թվում` 50%-ից ավելի օտարերկրյա փայատերերի մասնակցությամբ (2), 2011

(1) (2)
Բանկ 22 15
Վարկային կազմակերպություն 31 8
Ապահովագրական ընկերություն 9 5

ամբողջությամբ

 

Զբոսաշրջության համար նախատեսված գումարը պետական բյուջեի ծախսերից, Հայաստան

մլն դրամ % ընդհանուրից
2008 250 0.030
2009 263 0.028
2010 50 0.005
2011 50 0.005
2012 50 0.005

ամբողջությամբ

 

Հայաստանցիների կարծիքը ընթացիկ իրադարձությունների և նորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության ամենակարևոր աղբյուրի մասին - 2011

Հեռուստատեսություն 90%
Ինտերնետ 6%
Ռադիո 2%
Թերթեր 1%

ամբողջությամբ

 

Ընտանիքների բավարարվածությունը մատուցվող վճարովի ծառայություններից, Հայաստան

2008 2010
Առողջապահություն 56% 63%
Կրթություն 62% 58%
Հասարակական տրանսպորտ 80% 83%
Զրամատակարարում 57% 68%
Աղբի հավաքում 54% 69%

ամբողջությամբ

 

Աղքատության նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը, հազար (1) և աղքատ ընտանիքների մասը ընդհանուրի մեջ (2)

(1) (2)
2008 112% 27.6%
2009 108% 34.1%
2010 102% 35.8%

ամբողջությամբ

 

Երեխաների մասը, ում ընտանիքներում առկա են հետևյալ ապրանքները - 2010

Բջջային հեռախոս 95.6%
Սառնարան 93.6%
Լվացքի մեքենա 88.9%
Լուսանկարչական ապարատ 39.3%
Ավտոմեքենա 25.3%
Համակարգիչ 20.8%

ամբողջությամբ

 

Աղքատները բնակչության մեջ

2008 28%
2009 34%
2010 36%

ամբողջությամբ

 

Կուսակցությունների թիվը Հայաստանում

2004 123
2006 90
2008 73
2010 74

ամբողջությամբ

 

Գործազրկության մակարդակը Հայաստանում

2008 16.4%
2009 18.7%
2010 19.0%

ամբողջությամբ

 

Հարցվածներ, որ նշել են՝ իրենց տնային տնտեսությունն այդ պահին ունի խնայողություն(1), պարտք (2) - 2010

(1) (2)
Հայաստան 12.5% 57.9%
Ադրբեջան 14.4% 48.7%
Վրաստան 7.1% 42.5%

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի շինարարության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում, %

2004 15.5
2006 23.7
2008 25.3
2010 17.1

ամբողջությամբ

 

Գործազուրկ տղամարդիկ (1) և կանայք (2) ըստ կրթական մակարդակի - 2010

(1) (2)
Հիմնական, տարրական, միջնակարգ 55% 38%
Նախնական, միջին մասնագիտական 25% 38%
Բարձրագույն, հետբուհական 20% 24%

ամբողջությամբ

 

Գների աճը Հայաստանում ըստ տնտեսության ոլորտների, 2010-ը 2009-ի նկատմամբ

Սպառողական ապրանքներ 8.2%
Արդյունաբերական արտադրանք 22.6%
Գյուղմթերք 32.0%
Շինարարություն 4.2%

ամբողջությամբ

 

Հիվանդացությունը հոգեկան խանգարմամբ 14-ից բարձր տարիքի 100,000 բնակչի հաշվով

2000 137
2005 207
2010 326

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի բնակչության մասնաբաժինը, որոնց սննդակարգի 70%-ից ավելին բաժին է ընկնում հացամթերքին և կարտոֆիլին

2006 17.1%
2008 17.3%
2010 23.7%

ամբողջությամբ

 

Բիզնեսում տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետություն* - 2010 դասակարգում

Հայաստան 107
Ադրբեջան 76
Վրաստան 103
Ռուսաստան 72
Սլովենիա 41
Միացյալ Թագավորություն 12

ամբողջությամբ

 

Բնակչության %, ովքեր կարծում են, որ երկրի կառավարումն իրականացվում է օրենքներով

Լիովին համաձայն եմ Ավելի շուտ համաձայն եմ
Հայաստան 13.7 27.5
Ադրբեջան 17.2 32.2
Վրաստան 15.6 30.5

ամբողջությամբ

 

Մինչև 5 տարեկան երեխաների քաշի միտումները Հայաստանում

2005 2010
Թերքաշ 4% 5%
Գերքաշ 11% 15%

ամբողջությամբ

 

Ամենակարևոր համարվող գործոնները Հայաստանում լավ աշխատանք գտնելու համար - 2010

Կապեր 31%
Կրթություն 23%
Լավություն անել ճիշտ մարդկանց 8%

ամբողջությամբ

 

Անհատների դրամական փոխանցումները Հայաստան, մլն դոլար

Ընդամենը Որից` Ռուսաստանից
2004 761 436
2006 1,238 766
2008 2,271 1,462
2010 1,627 1,114

ամբողջությամբ

 

Բնակչության բավարարվածությունը կյանքից, %

Հայաստան 22%
Ադրբեջան 42%
Վրաստան 25%
Ռուսաստան 43%
Սլովենիա 60%
Թուրքիա 50%

ամբողջությամբ

 

Անտառային տարածքի %-ը ցամաքային տարածքի մեջ - 2010

Հայաստան 9.2%
Ադրբեջան 11.3%
Վրաստան 39.5%
Ֆինլանդիա 72.9%

ամբողջությամբ

 

Դատապարտվածների թիվը 100 000 բնակչի հաշվով - 2010

Հայաստան 135
Ադրբեջան 157
Վրաստան 433

ամբողջությամբ

 

Գրանցված հանցագործությունների քանակը 2010 թվականին

Հայաստան 15,447
Ադրբեջան 34,739
Վրաստան 23,010

ամբողջությամբ

 

Ոչ վառելիքային հումքի արտահանման արժեքն ընդհանուր արտահանման մեջ

Հայաստան 26%
Ռուսաստան 3%
Սլովակիա 3%
Խորվաթիա 7%
Էստոնիա 8%

ամբողջությամբ

 

Հարկեր վճարելու դյուրինության ցուցանիշ, 2011*

Հայաստան 159
Ադրբեջան 103
Վրաստան 61
Թուրքիա 75
Ռուսաստան 105
Մեծ Բրիտանիա 16
Դանիա 13

ամբողջությամբ

 

Կին պատգամավորները խորհրդարաններում, %

2002 2010
Հայաստան 3 9
Ադրբեջան 11 11
Վրաստան 7 7
Թուրքիա 4 9
Ռուսաստան 8 14
Շվեդիա 43 45

ամբողջությամբ

 

Անտառային հրդեհների քանակը (1) և հրդեհված անտառածածկ տարածքը Հայաստանում, հա (2)

1 2
2008 8 15.2
2009 17 7.5
2010 49 775.1

ամբողջությամբ

 

Գյուղատնտեսությունը* ՀՆԱ-ում (1) և ոլորտի աճը նախորդ տարվա նկատմամբ (2)

1 2
2007 18.0% +10.2%
2008 15.9% +1.4%
2009 16.6% -0.1%
2010 16.9% -13.4%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ նշել է՝ ներկայում դժվար է աշխատանք գտնել իր բնակավայրում - 2011

Հայաստան 86%
Ադրբեջան 70%
Վրաստան 79%
Ռուսաստան 61%
Թուրքիա 63%
Իրան 66%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ նշել է՝ խնայողություն է արել ֆինանսական հաստատությունում նախորդ տարի* - 2011

Հայաստան 1%
Ադրբեջան 2%
Վրաստան 1%
Սլովենիա 29%
Գերմանիա 56%
ԱՄՆ 50%
*ֆինանսական կազմակերպություն համարվում է բանկը, վարկային միությունը, կոոպերատիվը, փոստային բաժանմունքը կամ միկրոֆինանսավորող հաստատությունը

ամբողջությամբ

 

Համակարգչային ծրագրերի ոչ արտոնագրված օգտագործում - 2011

Հայաստան 88%
Ադրբեջան 87%
Վրաստան 91%
Սլովակիա 40%
Գերմանիա 26%
ԱՄՆ 19%

ամբողջությամբ

 

Հարկեր վճարելու դյուրինության դասակարգում - 2012

Հայաստան 153
Ադրբեջան 77
Վրաստան 39
Թուրքիա 75
Սլովենիա 83
Կանադա 11
*չափվում  է հարկային դրույքի, կատարման համար անհրաժեշտ ժամանակի և հարկերի քանակի հիման վրա 183 տնտեսությունների շրջանում

ամբողջությամբ

 

Խաղաղության համաշխարհային դասակարգում 158 երկրի շարքում - 2012

Հայաստան 115
Ադրբեջան 132
Վրաստան 141
Ռուսաստան 153
Սլովակիա 26
Իսլանդիա 1

ամբողջությամբ

 

Լոգիստիկայի համաթվի դասակարգում* - 2012

Հայաստան 100
Ադրբեջան 116
Վրաստան 77
Ռուսաստան 95
Թուրքիա 27
Իրան 112
* Համաթիվը չափում է մատակարարման շղթայի կազմակերպման արդյունավետությունը 1-ից (ամենավատ) 5 (ամենալավ) միջակայքում, 155 երկրների մեջ

ամբողջությամբ

 

Բացասական ապրումների համաթիվ* - 2011

Հայաստան 37
Ադրբեջան 26
Վրաստան 24
Ռուսաստան 16
Ֆրանսիա 29
ԱՄՆ 32
*Բացասական ապրումների համաթիվը չափում է ներկայում հարցվողի մոտ բարկության, սթրեսի, անհանգստության, տխրության և ֆիզիկական ցավի առկայությունը, 148 երկրների մեջ

ամբողջությամբ

 

Առևտրի խթանման համաթիվ 2012*

Հայաստան 59
Ադրբեջան 81
Վրաստան 38
Ռուսաստան 112
Թուրքիա 62
Իրան 117
* Չափում է ապրանքների սահմանային ազատ տեղաշարժին նպաստող կառույցների, քաղաքականության և ծառայությունների զարգացման մակարդակը, 132 տնտեսության շրջանում

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ բավարարված է իր բնակավայրում ջրի որակով - 2011

Հայաստան 62%
Ադրբեջան 52%
Վրաստան 72%
Սլովենիա 87%
Գերմանիա 96%
Կանադա 89%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ իր ներկա և ապագա կյանքը համարում է տառապալից - 2011 հարցում

Հայաստան 35%
Ադրբեջան 18%
Վրաստան 28%
Սլովակիա 12%
Ռուսաստան 19%
Կանադա 1%

ամբողջությամբ

 

Շաքարախտի տարածվածությունը, 20-79 տարեկան բնակչության տոկոս - 2011

Հայաստան 8.7%
Ադրբեջան 2.8%
Վրաստան 2.8%
Ռուսաստան 10.0%
Թուրքիա 8.1%
Իրան 11.3%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը*, որ նշել է` անցյալ տարվա ընթացքում պարտք է վերցրել ֆինանսական կազմակերպությունից (1), ընտանիքից կամ ընկերներից (2) - 2011

(1) (2)
Հայաստան 19% 32%
Ադրբեջան 18% 27%
Վրաստան 11% 14%
Գերմանիա 13% 9%
Ռուսաստան 8% 23%
Սլովենիա 13% 13%
*15-ից բարձր բնակչություն

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի պետական բյուջեի պակասորդը բյուջեի ծախսերում

2007 7%
2008 3%
2009 26%
2010 18%
2011 11%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ իր ներկա և ապագա կյանքը համարում է ծաղկող - 2011 հարցում

Հայաստան 8%
Ադրբեջան 9%
Վրաստան 11%
Հունաստան 16%
Ռուսաստան 22%
Կանադա 66%

ամբողջությամբ

 

Ցանցային պատրաստվածության համաթիվ - 2012 դասակարգում*

Հայաստան 94
Ադրբեջան 61
Վրաստան 88
Ռուսաստան 56
Գերմանիա 16
ԱՄՆ 8
*Ցանցային պատրաստվածությունը չափում է երկրի տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների պատրաստվածությունը և նորարության ներուժը, 142 երկրների շարքում

ամբողջությամբ

 

Կառավարման համաթիվ - 2012 դասակարգում*

Հայաստան 74
Ադրբեջան 98
Վրաստան 53
Ռուսաստան 99
Թուրքիա 17
Իրան 122
*Դասակարգում է երկրներն ըստ  քաղաքական վերնախավի գործողությունների արդյունավետության, կարողությունների և պատասխանատվության, 128 զարգացող երկրների շրջանում

ամբողջությամբ

 

Դպրոցների շենքային և կոմունալ պայմանները Հայաստանում 2010-2011 ուս. տարում, % ընդհանուրից

Ջրամատակարարում չկա 11%
Կոյուղացում չկա 16%
Ֆիքսված հեռախոսակապ չկա 17%
Հիմնանորոգման կարիք ունի 41%
Գազամատակարարում չկա 46%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ ավելի շուտ կամ բոլորովին չի վստահում հետևյալ կառույցներին - Հայաստան, 2011

Լրատվամիջոցներ 49%
Գործադիր իշխանություն 64%
Դատական իշխանություն 64%
Օրենսդիր իշխանություն 65%

ամբողջությամբ

 

Գրանցված հանցագործությունների թիվը (1) և աճը նախորդ տարվա համեմատ (2) - 2011

(1) (2)
Սպանություններ 60 46.3%
Խուլիգանություններ 481 28.9%
Առանձնապես ծանր հանցագործություններ 491 65.3%
Ընդամենը 16,572 7.1%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որ վստահում է ընտրությունների արդարությանը - 2011 հարցում

Հայաստան 13%
Ադրբեջան 56%
Վրաստան 42%
Ռուսաստան 22%
Ֆրանսիա 66%
ԱՄՆ 48%

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի բնակչության շարժը

2001 2011
Առկա բնակչություն, մլն 3.0 2.9
Բնական հավելաճ 1,000 բնակչի հաշվով 2.1 4.7
Միգրացիայի մնացորդ, 1,000 -10.3 -3.7

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի սահմանահատումների հաշվեկշիռն ըստ քաղաքացիության երկրի

2010 2011
Ռուսաստան +5,896 +2,705
Վրաստան +1,075 +2,320
Իրան +2,054 +666
Գերմանիա +164 -42
Ֆրանսիա +395 -138
ԱՄՆ -74 -353
Ընդամենը +10,556 +5,306

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի տնտեսության աճն ըստ ճյուղերի, 2011-ը 2010-ի համեմատ

Արդյունաբերություն 14.1%
Գյուղատնտեսություն 14.1%
Շինարարություն -11.5%
Ծառայություն* 6.1%
*առանց առևտրի

ամբողջությամբ

 

Գների աճը Հայաստանում, 2011-ը 2010-ի համեմատ

Սպառողական ապրանքներ 7.7%
Պարենային ապրանքներ 11.2%
Ոչ պարենային ապրանքներ 3.4%
Ծառայություններ 3.6%

ամբողջությամբ

 

Տնտեսական ազատության դասակարգում 2012 - 179 երկիր

Հայաստան 39
Ադրբեջան 91
Վրաստան 34
Ռուսաստան 144
Թուրքիա 73
ԱՄՆ 10

ամբողջությամբ

 

Հայաստանում թանգարանների թիվ (1) և տարեկան այցելություններ 1,000 բնակչի հաշվով (2)

(1) (2)
2006 96 273
2008 96 252
2010 99 505

ամբողջությամբ

 

Բնակչության կարծիքը մեկ շնչի միջին ամսական եկամտի մասին

2008 2010
Շատ լավ ապրելու  համար $2,350 $1,194
Լավ ապրելու համար $527 $494
Գոյատևելու համար $129 $158

ամբողջությամբ

 

Ծառայությունների առևտրի մասը ՀՆԱ-ում - 2010

Հայաստան 19%
Ադրբեջան 12%
Վրաստան 23%
Սլովենիա 22%
Սինգապուր 94%

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի պետական բյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի նկատմամբ

2004 1.7%
2006 1.5%
2008 0.7%
2010 4.9%

ամբողջությամբ

 

Սննդամթերքի վրա կատարված միջին ամսական ծախսերի բաժինը սպառողական ծախսերում տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով Հայաստանում

2002 67%
2006 57%
2010 53%

ամբողջությամբ

 

Գրադարանների քանակը (1) և նրանցում ընթերցողների թվաքանակը (2) Հայաստանում

(1) (2)
2008 1,034 631,745
2009 986 598,623
2010 960 593,035

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասը, որոնց կարծիքով մարդիկ իրավունք ունեն ազատ ասել այն, ինչ մտածում են

Հայաստան 54.4%
Ադրբեջան 40.2%
Վրաստան 63.2%

ամբողջությամբ

 

Հաճախումներ թատրոններ 1 000 բնակչի հաշվով - 2010

Հայաստան 121
Ադրբեջան 61
Վրաստան 81

ամբողջությամբ

 

Ընտանիքներ, որ ամեն ամիս պարտք են վերցրել կոմունալ վճարումների համար*

Հայաստան 12%
Ադրբեջան 4%
Վրաստան 7%

ամբողջությամբ

 

Բիզնես միջավայրի դասակարգում* - 2010

Հայաստան 65
Ադրբեջան 49
Վրաստան 45
Սլովենիա 29
Դանիա 3

ամբողջությամբ

 

Բնակչության մասնաբաժինը, ովքեր չունեն համակարգիչ տնային տնտեսությունում (1) և չունեն տարրական համակարգչային գիտելիքներ (2)

(1) (2)
Հայաստան 67.3% 58.3%
Ադրբեջան 84.7% 71.4%
Վրաստան 69.1% 55.9%

ամբողջությամբ

 

Ներմուծումը մեկ շնչի հաշվով (1) և արտահանումը մեկ շնչի հաշվով (2), ԱՄՆ դոլար - 2010

(1) (2)
Հայաստան 1,164 311
Ադրբեջան 724 2,341
Վրաստան 134 48

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը մեկ շնչի հաշվով (1) և ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով (2), ԱՄՆ դոլար

(1) (2)
2008 488 3 606
2009 915 2 633
2010 1 013 2 885

ամբողջությամբ

 

Հարցվողներ, ում տնային տնտեսությունները ֆինանսական Ճգնաժամից ազդեցություն են կրել

Հայաստան 62%
Ադրբեջան 55%
Վրաստան 54%
Ռուսաստան 33%
Սլովենիա 44%
Թուրքիա 47%

ամբողջությամբ

 

Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը, մլրդ ԱՄՆ դոլար (1), որպես % ՀՆԱ-ից (2)

(1) (2)
2006 1.2 18.9%
2008 1.6 13.2%
2010 3.3 35.1%

ամբողջությամբ

 

Քաղաքում ապրելու գինը. դասակարգում 214 քաղաքում - 2011*

Երևան 167
Բաքու 48
Թբիլիսի 191
Մոսկվա 4
Փարիզ 27
Բեռլին 84

ամբողջությամբ

 

Համաշխարհային նորարարության ցուցանիշ - 2011*

Հայաստան 69
Ադրբեջան 88
Վրաստան 73
Ռուսաստան 56
Իրան 95
Թուրքիա 65

ամբողջությամբ

 

Անվստահություն հեռուստատեսային լրագրողների հանդեպ - 2010, %

Հայաստան 27,7
Ադրբեջան 14,6
Վրաստան 15,7

ամբողջությամբ

 

Երկրի ռիսկայնության գնահատական* - 2011

Հայաստան 69
Ադրբեջան 78
Վրաստան 76
Թուրքիա 54
Ռուսաստան 57
Շվեդիա 5
Միացյալ Թագավորություն 16

ամբողջությամբ

 

Պարենի և խմիչքի մասն ընդհանուր ներմուծման մեջ, %

Հայաստան 14%
Ադրբեջան 15%
Բուլղարիա 10%
Ռուսաստան 8%
Սլովակիա 6%

ամբողջությամբ

 

Բնակչության անվստահությունը դեպի ոստիկանություն (1) և դատարաններ (2)

1 2
Հայաստան 47.8% 44.7%
Ադրբեջան 34.0% 18.0%
Վրաստան 8.4% 30.4%

ամբողջությամբ

 

Սննդի համար ամեն ամիս պարտքով գումար վերցնող մարդիկ, %

Մտորելու փաստեր
2009 2010
Հայաստան 18.4 29.1
Ադրբեջան 10.2 14.3
Վրաստան 21.3 17.4

ամբողջությամբ

 

Ժամանած զբոսաշրջիկներ

Մտորելու փաստեր
2005 2010
Հայաստան 319,000 684,000
Ադրբեջան 693,000 1,280,000
Վրաստան 560,000 2,033,000

ամբողջությամբ

 

Իրական աշխատավարձը Հայաստանում (անվանական աշխատավարձը՝ ազատված գնաճի գործոնից), դրամ

2008 80,189
2009 92,862
2010 100,591
2011* 96,878

ամբողջությամբ

 

Ներդրողի պաշտպանվածության ուժգնության համաթիվ*

2005 2010
Հայաստան 5.0 5.0
Ադրբեջան 4.3 6.7
Վրաստան 4.0 6.7

ամբողջությամբ

 
ՍԻՎԻԼԻԹԱՍԻ ՆԵՐՍՈՒՄ
Մտորելու փաստեր

Հայաստանում թատրոնների ներկայացումների քանակը (1) և հաճախումներ թատրոններ (2)

(1) (2)
2008 2,364 409,500
2009 2,443 367,800
2010 2,331 394,800
2011 2,707 458,900

Կարծիքներ, աղբյուրներ

Հրատարակություններ
Screen_shot_2011-12-31_at_3.22.34_PM
Մեր ծրագրերը
Սահմանամերձ գյուղերի ջրամատակարարման բարեկարգման ծրագիր
Ծրագրի ընդհանուր նպատակը Մեղրիի հեռավոր սահմանամերձ գյուղերում բնակչության ջրամատակարարման բարելավումն է: Ծրագրի հատուկ նպատակն է Ալվանք և Շվանիձոր համայնքներում ստորգետնյա ջրամատակարարման համակարգերի` քահրիզների վերանորոգումն ու վերակառուցումը, ինչպես նաև դրանց հետագա պահպանման համար մասնագետների պատրաստումն ու համայնքների ներգրավումը այդ գործում:
Ծրագրի ընդհանուր նպատակը Մեղրիի հեռավոր սահմանամերձ գյուղերում բնակչության ջրամատակարարման բարելավումն է: Ծրագրի հատուկ նպատակն է Ալվանք և Շվանիձոր համայնքներում ստորգետնյա ջրամատակարարման համակարգերի` քահրիզների վերանորոգումն ու վերակառուցումը, ինչպես նաև դրանց հետագա պահպանման համար մասնագետների պատրաստումն ու համայնքների ներգրավումը այդ գործում:
Հանրային հարցումներ
Նորվեգիայի և Գերմանիայի կառավարությունների աջակցությամբ «Սիվիլիթաս» հիմնադրամը մի քանի ամիս առաջ սկսեց հանրային հարցումներ անցկացնել Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Հարցումների արդյունքները պարբերաբար հասանելի են լինելու զանգվածային լրատվամիջոցների համար՝ ակնկալիքով, որ դրանք նաև հանրային քննարկումների տեղիք կտան։

ամբողջությամբ

Կիզակետ

 
Civil.am

Հետևեք Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության գործունեությանը civil.am կայքում: Գտեք նոր գործընկերներ, տեղեկացեք համագործակցության հնարավորությունների մասին: Աջակցեք ընթացիկ ծրագրերին և քաջալերեք նոր ծրագրերի ստեղծմանը:
 
Podcast
Սիվիլիթասի բլոգ
Կարդացե՛ք․ տեսակետներ, իրադարձություններ, կարծիքներ։ Այսօր` Ես բանակ չգնացի… Ես ապրում եմ…
Սիվիլիթասն ինտերնետում